SOMET b.v.b.a.
Schaatsstraat 47
1190 Brussel
Tel: +32 2 343 29 24
Fax: +32 2 343 50 54
†
De voorstelling van onze producten is niet bindend, in die zin dat de fabricanten steeds
veranderingen en/of verbeteringen kunnen aanbrengen.

De meeste van de voorgestelde producten zijn voorradig, behalve brievenbussen en belplaten naar maat. In verband met deze laatsten staan wij ter uwer beschikking voor alle mogelijke info.

Ingeval van stockbreuk, bedraagt de maximale levertijd ongeveer 4 weken.

Waarborg : van 1 tot 4 jaar naargelang het product.

Produkten